27/03/2015

Focus we współpracy z kołem naukowym Robomatic miał przyjemność fotografować w pracowni robotycznej na terenie Centrum Nauki Kopernik. Świetna atmosfera sesji, dwie zgrane ekipy i nowoczesne wnętrze to czynniki, które miały swój skutek w bardzo udanych zdjęciach.

Klub Filmowo-Fotograficzny Focus